Kurumsal

Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyonumuz

Kurumsal kültürümüzün yapı taşlarını oluşturan girişimciliğimiz, yatırım uzmanlığımız ve iş geliştirmede, güvenilir bir iş ortağı olma niteliğimiz ile küresel ekonomide ciddi bir oyuncu haline gelmeyi hedefleyen , ülkemiz ekonomisine sorumlu, kurumsal yurttaş kimliğimizle en üst düzeyde katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Öngörülebilir ve yüksek büyüme potansiyeli olan, istikrarlı nakit akımı sağlayan ve çoğunlukla monopol ya da rekabeti az olan altyapı yatırım alanlarında, güçlü stratejik ortaklıklar ile büyüme stratejileri izleyerek, hissedarlarımıza sürdürülebilir değerler yaratmayı hedefliyoruz.

Değerlerimiz ve Biz

• Bilgili, becerikli, çalışkan
• Dürüst ve kurumuna bağlı
• Sürekli gelişen
• Birbirine saygı duyan ve seven
• Ekip ruhunu benimsemiş
• Kaliteden ödün vermeyen
• Her zaman kurumunun itibarını koruyan
• Öğrenmeye ve yeniliğe açık
• Kurumunun karar ve hedeflerini paylaşan
• Çevreye karşı saygılı
• Esnek ve yatay örgüt yapısı içinde hızlı karar verebilen
• İçinde bulunduğumuz her sektörde başarılı olacağımıza inanmış
çalışanlarız.