İSTANBUL ÜSKSÜDAR ÇEVİK KUVVET BİNASI YAPIM İŞİ

T.C. İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ - İPKB-